Ispostava u Pločama

20340 Ploče
Trg Kralja Tomislava 16
Tel: 020/679-135,  020/679-132,
Fax: 020/679-228

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 10,00-10,30 sati)

U Ispostavi u Pločama obavljaju se poslovi iz upravnog područja opće uprave za područje Grada Ploča.

U Ispostavi u Pločama obavljaju se poslovi iz upravnog područja društvenih djelatnosti za područje Grada Ploča s tim da poslove po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na njegovom uredovnom području obavljaju u Ispostavi u Metkoviću.