Odjel za opću upravu

Voditelj Odjela: Nikša Hrdalo, dipl. iur.

Tel: 020/351-106
Fax: 020/351-208

E-mail: udu-dnz.opca.uprava@udu-dnz.hr

Odjel za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na registraciju udruga i stranih udruga na području Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa Dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina te poslove koji se odnose na vođenje registra birača, osim navedenih, još i na području Općine Trpanj i Općine Orebić.

Udruge

Zakonom o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14 i 70/17) i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj: 4/15) uređeno je osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevi se podnose Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Odjelu za opću upravu, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik.

Informacije i upute vezane za osnivanje i registraciju udruga mogu se dobiti poveznicom na web stranicu Ministarstva uprave, odnosno uvidom u sljedeće propise i dokumente koji se na njoj nalaze:

Obrasci-udruge 

Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske,
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske,
Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj,
Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske

Registar birača

  • Zakonom o registru birača („Narodne novine“, broj: 144/12 i 105/15) uređen je ustroj, sadržaj i način vođenja registra birača, postupak upisa, ispravka, brisanja, zaključivanje, izrada izvadaka i izdavanje isprava te način obrade podataka za potrebe izbora i referenduma.
  • Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora, odnosno referenduma najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.
  • Odmah po raspisivanju izbora, odnosno referenduma, a najkasnije u roku od tri dana od dana njihova raspisivanja, birači se, putem posebne javne objave, obavještavaju o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača te zakonskim rokovima za izvršenje privremenog upisa izvan mjesta prebivališta, aktivne registracije, prethodne registracije, izdavanju potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te inim pitanjima značajnim za ostvarivanje biračkog prava.
  • Stoga se upućuju birači da po raspisivanju izbora, odnosno referenduma, izvrše uvid u web stranice ovoga Ureda državne uprave, odnosno u narečenu javnu objavu, a kako bi mogli pravodobno poduzeti potrebne radnje, odnosno podnijeti potrebne zahtjeve u svrhu urednog ostvarivanja svog biračkog prava.
    Zahtjevi se podnose Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Odjelu za opću upravu, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik.

Obrasci – registar birača