Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Voditeljica Odjela: Tihana Hrnić

Tel: 020/351- 107
Fax: 020/351-208

E-mail: udu-dnz.maticar1@du.t-com.hr

 maticni.dubrovnik@udu-dnz.hr

Osobna stanja građana
Odjel za osobna stanja i matičarstvo obavlja poslove koje se tiču osobnih stanja građana za područje: Grada Dubrovnika, Općina Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina.

Za ostvarivanje prava molimo javiti se u Odjelu za osobna stanja i matičarstvo, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, soba broj 9,

Kontakt službene osobe: 020/351-098, broj faxa 020/351-208

E-mail: maja.lukacevic.strazicic@udu-dnz.hr
Radno vrijeme: ljetno – 07:00h – 15:00h i zimsko – 07:30h – 15:30h

Ovi poslovi su:
1. donošenje rješenja o promjeni osobnog imena, prezimena ili imena propisano je odredbom Zakona o osobnom imenu („Narodne novine“, broj: 118!12).
– zahtjev za promjenu osobnog imena-prezimena-imena
– zahtjev za promjenu osobnog imena-prezimena-imena maloljetnim osobama (podnose roditelji, posvojitelji, a na zahtjev staratelja uz suglasnost nadležnog tijela za poslove starateljstva. U slučaju da drugi roditelj ne da suglasnost za traženu promjenu uz zahtjev se prilaže odluka nadležnog tijela za poslove skrbništva)

2. donošenje rješenja iz oblasti osobnih stanja građana propisano je odredbama Zakona o državnim maticama („Narodne novine“, broj: 96/93 i 76/13) i odredbama Naputka za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih („Narodne novine“, broj: 26/08) i to:

– donošenje rješenja ukoliko činjenice rođenja ili smrti u državne matice nisu upisani u zakonom propisanom roku.

– donošenje rješenja o dopuni podataka u temeljnom upisu činjenice rođenja, sklapanja braka ili smrti u državnim maticama /zahtjev za dopunu podataka u matici rođenih- vjenčanih-umrlih. Osobe s više imena izjavu o imenu za upotrebu u pravnom prometu daju u matičnom uredu u mjestu prebivališta, koja će biti dostavljena ovom tijelu ili se ovom tijelu dostavlja izjava ovjerena od javnog bilježnika/

– donošenje rješenja o ispravku podataka temeljnog ili naknadnog upisa u državnim maticama /zahtjev za ispravak greške u matici rođenih-vjenčanih-umrlih/

– donošenje rješenja o temeljnim upisima činjenica rođenja nastalim u inozemstvu ako se prema propisima Zakona o državnim maticama, nije mogao izvršiti direktan upis temeljem izvatka iz matice rođenih izdanog od inozemnog tijela ili ako se izvadak iz matice rođenih nije mogao pribaviti /zahtjev za upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu/

– donošenje rješenja o obnovi upisa činjenica rođenja (za matice rođenih uništenih u Domovinskom ratu za matično područje Slano za osobe rođene do 09.05.1946) /zahtjev za obnovu upisa/ ——–

Obrasci – osobna stanja građana

U Odjelu za osobna stanja i matičarstvo, odnosno u matičnim uredima i pripadajućim matičnim područjima za koje su određeni uredovni dani obavljaju se poslovi matičarstva i to:

  • vrše se temeljni upisi činjenica rođenja, vjenčanja i smrti, kao i naknadni upisi istih činjenica koje su se dogodile u inozemstvu,
  • vodi se knjiga državljana i izdaju domovnice,
  • provode se naknadni upisi i bilješke koje se odnose na dopune i izmjene temeljnog upisa,
  • izdaju se izvatci i potvrde iz državnih matica (izvaci iz matice rođenih, vjenčanih, umrlih, rodni, vjenčani i smrtni listi, potvrda o slobodnom bračnom stanju, međunarodni izvatci).

Informatički sustav matičarstva omogućava dobivanje isprava u matičnom uredu mjesta prebivališta (ili u mjestu gdje se stranka zatekne), bez obzira gdje je činjenica upisana u državne matice na području Republike Hrvatske.

Brak u građanskom obliku se sklapa u službenoj prostoriji matičnog ureda. Može se sklopiti i izvan službene prostorije, za što se plaća posebna naknada u korist državnog proračuna. Rok za prijavu namjere sklapanja građanskog braka je od 30 – 45 dana. U iznimnim situacijama matičar može odobriti skraćenje roka.

Za sklapanje vjerskog braka s učincima građanskog braka nema roka za prijavu namjere, ali je potrebno od matičara na vrijeme pribaviti potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku. Potvrda se pribavlja u matičnom uredu na čijem području će se brak sklopiti. Nakon sklopljenog braka u vjerskom obliku i upisa istog u maticu vjenčanih, temeljem prethodno izdate potvrde o ispunjenju pretpostavki matičar izdaje izvadak iz matice vjenčanih.

Za sve upise u državne matice, bilo da se radi o upisu rođenja, sklapanja braka ili smrti potrebno je obratiti se izravno matičarima kako bi se dobila prava informacija o tome.

Obrasci