Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za gospodarstvo
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 182
fax: 020/351- 058

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

Djelatnost dadilje

Zakonom o dadiljama („Narodne novine“, broj 37/13) uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje.

Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja je upisana u imenik dadilja.
Pomoćna dadilja je fizička osoba koja je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja neposredno i osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu, a upisana je u imenik pomoćnih dadilja.

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja, u skladu s odredbama Zakona o dadiljama.
Uvjeti u kojima se obavlja djelatnost dadilje propisani su Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje („Narodne novine“, broj 74/13).

Detalnije informacije na http://psc.hr/djelatnost-dadilje

Obrazac zahtjeva 

KONTAKTI
 

Služba za gospodarstvo
Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/ 351- 182
fax: 020/351- 058
E-mail:
udu-dnz.gospodarstvo1@email.t-com.hr

Voditeljica Službe:
Stane Đivanović, dipl.oec.
E-mail:
stane.djivanovic@udu-dnz.hr

Radno vrijeme:
od 7:30 – 15:30 sati
prijem stranaka od 9:00 – 12:30 sati
dnevni odmor od 12:30 – 13:00 sati

Odjel za gospodarstvo
Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/ 351-158
fax: 020/ 351-058

Voditelj Odjela:
Srečko Čižek, dipl. iur.
udu-dnz.gospodarstvo2@udu-dnz.hr

Odjel za turizam
Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/351-047
fax: 020/351-058

Voditeljica Odjela:
Ana Knego, dipl. oec.
udu.dnz.turizam1@udu-dnz.hr

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti