Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za gospodarstvo
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 182
fax: 020/351- 058

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

Poslovni nastan prema Zakonu o uslugama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o uslugama ("Narodne novine", broj 80/11), u skladu s posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Trgovina

Ugostiteljstvo, Turizam

Djelatnost dadilje

 

KONTAKTI
 

Služba za gospodarstvo
Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/ 351- 182
fax: 020/351- 058
E-mail:
udu-dnz.gospodarstvo1@email.t-com.hr

Voditeljica Službe:
Stane Đivanović, dipl.oec.
E-mail:
stane.djivanovic@udu-dnz.hr

Radno vrijeme:
od 7:30 – 15:30 sati
prijem stranaka od 9:00 – 12:30 sati
dnevni odmor od 12:30 – 13:00 sati

Odjel za gospodarstvo
Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/ 351-158
fax: 020/ 351-058

Voditelj Odjela:
Srečko Čižek, dipl. iur.
udu-dnz.gospodarstvo2@udu-dnz.hr

Odjel za turizam
Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/351-047
fax: 020/351-058

Voditeljica Odjela:
Ana Knego, dipl. oec.
udu.dnz.turizam1@udu-dnz.hr

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti