Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 173
fax: 020/413- 187

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Voditelj Službe: Niko Vukić dipl. iur.
E-mail: niko.vukic@udu-dnz.hr

Sjedište Službe: 20 000 Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel:  020/351-173
Fax:  020/413-187
E-mail: udu-dnz.uredd356@du.t-com.hr
   
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

Odjel za opću upravu
Voditelj Odjela: Nikša Hrdalo dipl. iur.
Tel:  020/351-106
Fax: 020/351-208 
E-mail: udu-dnz.opca.uprava2@udu-dnz.hr
     
Odjel za osobna stanja i matičarstvo
Voditeljica Odjela: Tihana Hrnić
Tel: 020/351- 107
Fax: 020/351-208
E-mail: udu-dnz.maticar1@du.t-com.hr

Odjel za društvene djelatnosti
Voditeljica Odjela: Mare Mihočević dipl. iur.
Tel:  020/351-122
Fax: 020/413-187, 020/351-056           
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Odjel za hrvatske branitelje
Voditelj Odjela: Dragan Mustapić dipl. iur.
Tel: 020/351-210
Fax: 020/351-211
E-mail:udu-dnz.uredd233@du.t-com.hr

Radno vrijeme:
zimsko: 7,30 – 15,30 -  rad sa strankama 9 – 12,30
rad matičara na šalteru 8,30 - 14,30 sati
ljetno:   7,00 – 15,00  -  rad sa strankama 8 – 12,30
rad matičara na šalteru 8,00 - 14,00 sati

Poslovni nastan prema Zakonu o uslugama

Poslovi iz upravnih područja opće uprave i društvenih djelatnosti obavljaju se i u ispostavama ovoga Ureda
državne uprave i to: 

 
 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Odjel za opću upravu

Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Odjel za društvene djelatnosti

Odjel za hrvatske branitelje

 

Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti