Obrasci

Registar birača

Izjava o povjerljivosti za korištenje podataka iz članka 26. Zakona o registru birača

Odustanak od aktivne registracije birača koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj

Odustanak od prethodne registracije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Odustanak od privremenog upisa u popis birača izvan mjesta prebivališta

Zahtjev za aktivnu registraciju birača koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za uvid u registar birača po odredbi članka 26. Zakona o registru birača

Zahtjev za privremeni upis u popis birača u gradu ili opcini gdje ce se zateći na dan izbora

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje

 

Obrasci – udruge

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (1)-1

Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (1)-3

Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (1)

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (1)-

Popis osnivaca i osoba ovlastenih za zastupanje udruge-2

 

Obrasci – Osobna stanja i matičarstvo

Zahtjev za dopunu podataka

Zahtjev za ispravak podataka u KD

Zahtjev za ispravak podataka u MR

Zahtjev za ispravak podataka u MU

Zahtjev za ispravak podataka u MVj

Zahtjev za naknadni upis u MR – dijete

Zahtjev za naknadni upis u MR

Zahtjev za obnovu upisa u MR

Zahtjev za upis u maticu MU

Mat.vjencanih- naknadni upis

Zahtjev za promjenu imena prezimena osobnog imena maloljetnoj om

Zahtjev za promjenu osobnog imena

Zahtjev za upis u MR – po inozemnom izvatku – maloljetni

Zahtjev za upis u MR – po inozemnom izvatku

 

Obrasci iz djelokruga imovinsko-pravnih poslova

Upit o naknadi za oduzetu imovinu

Zahtjev o pravu na obnovu

Zahtjev za isplatu naknade izvlaštenih nekretnina s posebnog računa

Prijava-za-stambeno-zbrinjavanje-na-potpomognutom-području

Izjava suglasnosti suvlasnika

Izjava vlasnika

Izjava za darovanje građevinskog materijala

Izjava za javnog bilježnika

 

Zahtjev za vojne i civilne invalide rata

Udzbenici_Obrazac broj 1

Udzbenici_Obrazac broj 2

Udzbenici_Obrazac broj 3

Zahtjev za isplatu dospjelih a neisplacenih svota novcanih primanja

Zahtjev za povecanje stupnja invaliditeta

Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoc

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu

Zahtjev za priznavanje statusa MVI

Zahtjev za priznavanje statusa MVI_POGORSANJE

Zahtjev za priznavanje svojstva civilnog invalida Domovinskog rata

Zamolba za izdavanje objave za koristenje povlastica u unutarnjem putnickom prometu

 

Zahtjev za Hrvatske branitelje iz domovinskog rata

Doplatak za pripomoc u kuci_zahtjev

HRVI od II do IV skupine_Zahtjev za naknadu troska prilagodbe osobnog automobila

HRVI_100_I_Zahtjev za uslugom osobe za pruzanje njege i pomoci

HRVI_POPIS dokumentacije za priznavanje statusa

HRVI_Zahtjev za obustavu isplate osobne invalidnine

HRVI_Zahtjev za povecanje ostecenja organizma priznatog HRVI iz DR_pogorsanje

HRVI_Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz DR

HRVI_Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz DR_pogorsanje

Jednokratna novcana pomoc_Obrazac broj 1_nakon ekshumacije

Jednokratna novcana pomoc_Obrazac broj 2_nemogucnost podmirenja osnovnih zivotnih potreba

Jednokratna novcana pomoc_Obrazac broj 3_izjava korisnika o sastavu kucanstva

Jednokratna novcana pomoc_Obrazac broj 4_izjava o imovini i dohotku

Jednokratna novcana pomoc_Tablica broj 1_visina iznosa JNP

Medicinska rehabilitacija_OBRAZAC 1

Medicinska rehabilitacija_OBRAZAC 2

Novčana naknada za nezaposlene_Lista 1_popis teskih akutnih kronicnih ili malignih bolesti

Novčana naknada za nezaposlene_Obrazac broj 1_zahtjev

Novčana naknada za nezaposlene_Obrazac broj 2_izjava o sastavu kućanstva

Novčana naknada za nezaposlene_Obrazac broj 3_izjava o imovini i dohotku

Pravo na besplatni topli obrok_zahtjev

Status clana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja bez prava na obiteljsku invalidninu_zahtjev

Status clana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja s pravom na obiteljsku invalidninu_zahtjev

Udzbenici_Obrazac broj 1_zahtjev

Udzbenici_Obrazac broj 2_izjava

Udzbenici_Obrazac broj 3_podaci o clanovima kucanstva i prihodima

Udzbenici_Tablica broj 1

Ukop uz vojnu pocast_zahtjev za povrat troskova ukopa

Ukop uz vojnu pocast_zahtjev

 

Zahtjevi pirotehničari

Zahtjev za priznavanje statusa i prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev za priznavanje statusa stradalog pirotehnicara i prava po toj osnovi

Zahtjev za utvrdjivanje novog ostecenja organizma stradalog pirotehnicara zbog pogorsanja

 

Humanitarna pomoć

Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Obrazac 2. – Trogodišnji program rada

Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada

Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije

Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije

Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći

Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Podaci o podnositelju zahtjeva,za podatke iz kaznene evidencije

 

Predškolski odgoji obrazovanje i sport

Obrazac_6-zahtjev_za_utvrdjivanje_psihofizickog_stanja_djeteta (1)

Prijava za upis u registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za upis fizicke osobe u Registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za brisanje fizicke osobe iz Registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra sportskih djelatnosti-pravne osobe

Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u registar sportskih djellatnosto

Zahtjev za izdavanje rješenja o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića

Zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u prmijenjenim uvjetima

Zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada i ostvarivanja programa predškolskog odgoja kao kraćeg programa

Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta – ustanove za obrazovanje odraslih

 

Radni odnosi

Popis utemeljitelja udruge (3)

Zahtjev za evidenciju izmjene i dopune Kolektivnog ugovora

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Registra udruga

Zahtjev za izdavanje potvrde o obiteljskom stanju (1)

Zahtjev za izdavanje potvrde o uzdrzavanju

Zahtjev za prijavu promjene podataka u registru udruga

Zahtjev za registraciju Ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Zahtjev za upis u registar udruga

 

Zdravstvo i socijalna skrb

Zahtjev za ovjeru Knjige evidencije o lijekovima i opojnim drogama

Zahtjev za ovjeru Knjige ocevidnika o opasnim kemikalijama

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu 1

 

Prijevoz

Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu – autotaksi

Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu – teret ili putnici

Zahtjev za izdavanje licencije za agencijsku djelatnost

Zahtjev za izdavanje licencije za autobusni kolodvor

Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vl potrebe dubrovnik

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti – udruge osoba s tjelesnim oštećenjem _1_

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Zahtjev za upis promjene podataka u registar prijevoznika

 

Besplatna Pravna Pomoć

Izričita pisana suglasnost (ZOSPP-S)

Zahtjev za odobravanje sekundarne pravne pomoći (ZOSPP)